COVID-19 INFORMACIJE

Kao pružateljima zdravstvenih usluga, jedan od naših primarnih ciljeva je osigurati sigurnost svih naših pacijenata. Iz tog razloga, još uvijek zahtijevamo od svih pacijenata i posjetitelja da nose masku za lice cijelo vrijeme dok su u našim objektima.
Hvala vam na strpljenju i razumijevanju.

COVID-19 INFORMACIJE

Kao pružateljima zdravstvenih usluga, jedan od naših primarnih ciljeva je osigurati sigurnost svih naših pacijenata. Iz tog razloga, još uvijek zahtijevamo od svih pacijenata i posjetitelja da nose masku za lice cijelo vrijeme dok su u našim objektima.
Hvala vam na strpljenju i razumijevanju.

Što je kolonoskopija i kako se pripremiti za zahvat?

Što je kolonoskopija i kako se pripremiti za zahvat?

Kolonoskopija je endoskopska dijagnostička metoda pomoću koje se vrši pregled debelog crijeva i završnog dijela tankog crijeva. Ova metoda se provodi uz pomoć CCD (čip) kamere ili sa fiberoptičkim endoskopom na fleksibilnoj cijevi dužine 130 cm, debljine do 13 mm,...