COVID-19 INFORMACIJE

Kao pružateljima zdravstvenih usluga, jedan od naših primarnih ciljeva je osigurati sigurnost svih naših pacijenata. Iz tog razloga, još uvijek zahtijevamo od svih pacijenata i posjetitelja da nose masku za lice cijelo vrijeme dok su u našim objektima.
Hvala vam na strpljenju i razumijevanju.

COVID-19 INFORMACIJE

Kao pružateljima zdravstvenih usluga, jedan od naših primarnih ciljeva je osigurati sigurnost svih naših pacijenata. Iz tog razloga, još uvijek zahtijevamo od svih pacijenata i posjetitelja da nose masku za lice cijelo vrijeme dok su u našim objektima.
Hvala vam na strpljenju i razumijevanju.

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Grana je medicine koja se bavi prevencijom, dijagnozom i liječenjem različitih poremećaja organizma, a pri tome se koristi fizikalnim metodama. Specijalnost posebnu pozornost posvećuje ponovnoj uspostavi izgubljenih funkcija i sposobnosti ili osposobljavanju ako te funkcije nikako nisu postojale (habilitacija).

Grana je medicine koja se bavi prevencijom, dijagnozom i liječenjem različitih poremećaja organizma, a pri tome se koristi fizikalnim metodama. Specijalnost posebnu pozornost posvećuje ponovnoj uspostavi izgubljenih funkcija i sposobnosti ili osposobljavanju ako te funkcije nikako nisu postojale (habilitacija).

Fizikalna medicina se bavi:

Neurološkim bolestima

Mišićno-koštanim bolestima

Kardiovaskularnim bolestima

Plućnim bolestima

Jednostavnim poremećajima pokretljivosti

Kompleksnim kognitivnim bolestima

Pregled spec. fizijatrije i rehabilitacije uključuje:

Dijagnostiku i liječenje najčešćih bolesti i ozljeda koštano-mišićnog sustava

Prevenciju, dijagnostiku i liječenje (rehabilitacijom) posljedica prirođenih mana, bolesti i ozljeda u području lokomotornog sustava

Utvrđivanje stupnja oštećenja lokomotornog sustava i ostalih sustava i nesposobnosti

Provođenje preporučene fizikalne terapije s našim fizioterapeutima

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Fizijatar liječi pacijente svih dobnih skupina i liječi poremećaje koji zahvaćaju sve organe tijela. Specijaliziran je za vraćanje izgubljenih funkcija i sposobnosti. Fizijatar također koordinira dugotrajni proces rehabilitacije za pacijente s ozljedom kralježničke moždine, karcinomom, moždanim udarom i drugim neurološkim bolestima, ozljedama mozga, amputacijama i multiplom sklerozom.

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Fizijatar liječi pacijente svih dobnih skupina i liječi poremećaje koji zahvaćaju sve organe tijela. Specijaliziran je za vraćanje izgubljenih funkcija i sposobnosti. Fizijatar također koordinira dugotrajni proces rehabilitacije za pacijente s ozljedom kralježničke moždine, karcinomom, moždanim udarom i drugim neurološkim bolestima, ozljedama mozga, amputacijama i multiplom sklerozom.

Fizikalna terapija

Dijagnostika i terapija

Kineziterapija (medicinska gimnastika)

Elektroterapija

Masaža

Limfna drenaža

Specijalne tehnike: Emmett, Bowen, DNS

Manualne tehnike u fizioterapiji
Fizikalna medicina

Manualne tehnike u fizioterapiji

Bowen tehnika - Manualna terapijska metoda koja se koristi specijaliziranim pokretima na mekom tkivu u rješavanju biomehaničkih poremećaja.
Read More