COVID-19 INFORMACIJE

Kao pružateljima zdravstvenih usluga, jedan od naših primarnih ciljeva je osigurati sigurnost svih naših pacijenata. Iz tog razloga, još uvijek zahtijevamo od svih pacijenata i posjetitelja da nose masku za lice cijelo vrijeme dok su u našim objektima.
Hvala vam na strpljenju i razumijevanju.

COVID-19 INFORMACIJE

Kao pružateljima zdravstvenih usluga, jedan od naših primarnih ciljeva je osigurati sigurnost svih naših pacijenata. Iz tog razloga, još uvijek zahtijevamo od svih pacijenata i posjetitelja da nose masku za lice cijelo vrijeme dok su u našim objektima.
Hvala vam na strpljenju i razumijevanju.

PSIHIJATRIJA

Prof.prim.dr.sc. Dunja Degmečić, dr.med.

U sklopu psihijatrijske ambulante možemo vam ponuditi pregled specijaliste psihijatra subspecijaliste socijalne psihijatrije i subspecijaliste forenzičke psihijatrije s ciljem prevencije, dijagnostike i liječenja
mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja.

 • Poremećaji uzrokovani stresom –Akutna reakcija na stres, Posttraumatski stresni poremećaj,
  Poremećaj prilagodbe)
 • Anksiozni poremećaji (Fobični anksiozni poremećaji, Panični poremećaj, Generalizirani
  anksiozni poremećaj, Anksiozno-depresivni poremećaj)
 • Disocijativni (konverzivni) poremećaji
 • Somatoformni poremećaji
 • Poremećaji raspoloženja (Depresivni poremećaj, Bipolarni afektivni poremećaj)
 • Psihotični poremećaji
 • Poremećaji hranjenja
 • Organski i simptomatski mentalni poremećaji