COVID-19 INFORMACIJE

Kao pružateljima zdravstvenih usluga, jedan od naših primarnih ciljeva je osigurati sigurnost svih naših pacijenata. Iz tog razloga, još uvijek zahtijevamo od svih pacijenata i posjetitelja da nose masku za lice cijelo vrijeme dok su u našim objektima.
Hvala vam na strpljenju i razumijevanju.

Psihijatrija

Prof.prim.dr.sc. Dunja Degmečić. dr.med., spec.psihijatrije, subspec.socijalne psihijatrije i subspec.forenzičke psihijatrije

U sklopu psihijatrijske ambulante možemo vam ponuditi pregled specijaliste psihijatra subspecijaliste socijalne psihijatrije i subspecijaliste forenzičke psihijatrije s ciljem prevencije, dijagnostike i liječenja mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja

Jeste li znali?

Vitamin B1 može poboljšati kratkotrajno i dugotrajno pamćenje.

1 od 5 mladih ljudi (13-18 godina) ima ili će razviti mentalni poremećaj tijekom svog života.

Česta izloženost stresu može oslabiti imunosni sustav.

Razgovor s liječnikom je najbolji način prevencije i liječenja mentalnih poremećaja.

U sklopu psihijatrijske ambulante možemo vam ponuditi pregled specijaliste psihijatra subspecijaliste socijalne psihijatrije i subspecijaliste forenzičke psihijatrije s ciljem prevencije, dijagnostike i liječenja mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja

PSIHIJATRIJA

Ovu medicinsku struku dijelimo na dva osnovna područja, na mentalne poremećaje i individualno ponašanje u zdravlju i bolesti. Oba su područja karakterizirana stupnjem znanstvene nesigurnosti. Psihijatrija upotrebljava modele ponašanja i mentalne aktivnosti da bi umanjila nesigurnost organizirajući znano u konceptualni okvir.

Tu smo da Vam pružimo pomoć

Tu smo da Vam pružimo pomoć

Kod poremećaja uzrokovanih stresom

 Akutna reakcija na stres

Posttraumatski stresni poremećaj

Poremećaj prilagodbe

Kod poremećaja raspoloženja

 Depresivni poremećaj

Bipolarni afektivni poremećaj

Kod anksioznih poremećaja

Fobični anksiozni poremećaj

Panični poremećaj

Generalizirani anksiozni poremećaj

Anksiozno-depresivni poremećaj

 Disocijativnih (konverznih) poremećaja

Somatofornih poremećaja

Psihotičnih poremećaja

Poremećaja hranjenja

Organskih i simptomatskih mentalnih poremećaja

Utjecaj nedovoljnog sna na svakodnevni život
Psihijatrija

Utjecaj nedovoljnog sna na svakodnevni život

Snovi su univerzalno ljudsko iskustvo koje se opisuje kao stanje svijesti kojeg karakteriziraju kognitivni i emocionalni događaji tijekom spavanja.
Read More